Olet täälläTietoa / Historiaa

Suvilahden historiaa

Sähkölaitoksen pääasemalla Sörnäisissä on kaikki lähellä walmistumistaan, koneet ja höyrykattilat paikoillaan, johdot ja kaapelit odottawat yhdistämistään, monttöörit owat ahkerassa työssä. Itse rakennus on myöskin miltei walmis, ulkoseinäin rappaukset waan owat kesken ja sisällä suoritetaan wiimeistelytöitä.
– Helsingin Sanomat 30.5.1909

 • 1907 päätös sähkövoimalaitoksen rakentamisesta Sörnäisten Suvilahteen
 • 14.7.1909 voimalaitoksen avajaiset – alueen arkkitehti Selim A. Lindqvist
 • 1910 kaasulaitos aloittaa toimintansa 
 • laajennuksia ja lisärakennuksia 1930-, 40- ja 50-luvuilla
 • 1976 voimalaitostoiminta Suvilahdessa päättyy
 • 1980-luvun alussa voimalaitos muutettiin varastoksi ja Helsingin Energian liikuntatiloiksi
 • 1980-luvulla kulttuurialan väliaikaiskäyttöjä: voimalaitoksessa mm. Kom-teatteri 1981-82
 • 1994 kaasulaitostoiminta päättyy 
 • 2000-luvulla mm. yritystoimintaa ja valokuvastudioita
 • 2007 maalis-lokakuussa kaupunginjohtajan asettama virkamiestyöryhmä pohtimassa alueen tulevaisuutta, työryhmän esitys 31.10.2007: alue Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallintaan.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina yksimielisesti esityksen Suvilahden entiseen kaasutehtaaseen ja voimalaan kunnostettavasta kulttuurikeskittymästä. Suvilahti tulee Kaapelitehtaan hallinnon alaisuuteen ja sinne sijoittuu aikanaan taide- ja kulttuurityöntekijöitä ja -yhteisöjä.
– Helsingin Sanomat 18.12.2007

 • Vuonna 2007 kaupunkikulttuuri- ja musiikkifestivaali Flow Festival muuttaa Suvilahteen
 • 1.1.2008 Suvilahti siirtyy Helsingin Energialta Helsingin kaupungille ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallintaan
 • 2009: Piha-alueen maaperä puhdistetaan. 1411 rekkakuormallista saastunutta maata kuljetetaan pois. Suvilahden piha remontoidaan ja asfaltoidaan osittain. Helsingin ensimmäinen luvallinen ja 100 metrin pituinen graffitiaita avataan.

Vuonna 2009 juhlittiin energiantuotantoalueen satavuotista historiaa, ja Suvilahteen avattiin Helsingin ensimmäinen luvallinen graffitiaita.

 • 2010: Kojehuone (rakennus 8) rakennetaan sisältä uusiksi Cirko - Uuden sirkuksen keskuksen käyttöön. Suvilahden graffitiaidalle myönnetään ensimmäinen Helsingin kulttuuriteko -palkinto.
 • 2011: Pohjoismaiden suurin metallimusiikkiin keskittyvä Tuska Open Air Metal Festival kerää ensimmäisenä Suvilahti-vuonnaan 28 000 kävijää.
 • 2013: Circus Helsingin tilojen remontti Voimalaitoksessa (rakennus 1) valmistuu. 
 • 2010-14: Oranssi ry kunnosti itselleen uudet tilat Valvomoon (rakennus 11)
 • 2014 Tiivistämön (rakennus 5) remontti valmistuu
 • 2017 Helsingin kaupunki päättää kunnostaa tiilisen ja teräksisen kaasukellon, mikä mahdollistaa niiden muuntamisen kulttuurikäyttöön
 • 2018 Suvilahti juhlii kymmenvuotista taivaltaan kulttuurikeskuksena
 • 2019 Suvilahden uusi graffitiaita avautuu

Rakennushistoriaa

Suvilahden rakennushistoriaselvitys
Copyright: Arkkitehtitoimisto Schulman Oy

Lataa SUVILAHDEN VAIHEITA, sivut 5–52 

- Helsingin kaasun- ja sähköntuotannon alkuvaiheet
- Suvilahden suunnittelu ja rakentaminen
 Suvilahden vaiheita s. 5–13.pdf 

- Sähkövoimalan toimintatapa ja alkuvuodet
- Kaasutehtaan toimintatapa
 Suvilahden vaiheita s. 14–25.pdf

- Suvilahti ensimmäisen maailmansodan aikana
- Sähkövoimalan uudistuksia 1920- ja 30-luvuilla
- Kaasutehtaan uudistuksia sotienvälisellä ajalla
Suvilahden vaiheita s. 26–35.pdf 

- Suvilahti sota-aikana
- Sähkövoimala 1940- ja 50-luvuilla
- Koksi kaasutehtaan päätuotteeksi
- Suvilahden laitosten vanhentuminen 1960- ja 70-luvuilla
- Viime vuosikymmenten muutoksia Suvilahdessa
Suvilahden vaiheita s. 36–52.pdf