Olet täälläTietoa / Historiaa

Suvilahden historia pähkinänkuoressa

"Sähkölaitoksen pääasemalla Sörnäisissä on kaikki lähellä walmistumistaan, koneet ja höyrykattilat paikoillaan, johdot ja kaapelit odottawat yhdistämistään, monttöörit owat ahkerassa työssä. Itse rakennus on myöskin miltei walmis, ulkoseinäin rappaukset waan owat kesken ja sisällä suoritetaan wiimeistelytöitä."
– Helsingin Sanomat 30.5.1909

 • 1907 päätös sähkövoimalaitoksen rakentamisesta Sörnäisten Suvilahteen
 • 14.7.1909 voimalaitoksen avajaiset – alueen arkkitehti Selim A. Lindqvist
 • 1910 kaasulaitos aloittaa toimintansa 
 • laajennuksia ja lisärakennuksia 1930-, 40- ja 50-luvuilla
 • 1976 voimalaitostoiminta Suvilahdessa päättyy
 • 1980-luvun alussa voimalaitos muutettiin varastoksi ja Helsingin Energian liikuntatiloiksi
 • 1980-luvulla kulttuurialan väliaikaiskäyttöjä: voimalaitoksessa mm. Kom-teatteri 1981-82
 • 1994 kaasulaitostoiminta päättyy 
 • 2000-luvulla mm. yritystoimintaa ja valokuvastudioita
 • 2007 maalis-lokakuussa kaupunginjohtajan asettama virkamiestyöryhmä pohtimassa alueen tulevaisuutta, työryhmän esitys 31.10.2007: alue KOY Kaapelitalon hallintoon
 • 1.1.2008 Suvilahti osaksi KOY Kaapelitalon hallintoa.

"Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina yksimielisesti esityksen Suvilahden entiseen kaasutehtaaseen ja voimalaan kunnostettavasta kulttuurikeskittymästä. Suvilahti tulee Kaapelitehtaan hallinnon alaisuuteen ja sinne sijoittuu aikanaan taide- ja kulttuurityöntekijöitä ja -yhteisöjä."
– Helsingin Sanomat 18.12.2007

Vuonna 2009 juhlittiin energiantuotantoalueen satavuotista historiaa ja Suvilahteen avattiin Helsingin ensimmäinen luvallinen graffitiaita.

 

Rakennushistoriaa

Suvilahden rakennushistoriaselvitys

Copyright: Arkkitehtitoimisto Schulman Oy

Lataa SUVILAHDEN VAIHEITA, sivut 5–52 

- Helsingin kaasun- ja sähköntuotannon alkuvaiheet
- Suvilahden suunnittelu ja rakentaminen
 Suvilahden vaiheita s. 5–13.pdf 

- Sähkövoimalan toimintatapa ja alkuvuodet
- Kaasutehtaan toimintatapa
 Suvilahden vaiheita s. 14–25.pdf

- Suvilahti ensimmäisen maailmansodan aikana
- Sähkövoimalan uudistuksia 1920- ja 30-luvuilla
- Kaasutehtaan uudistuksia sotienvälisellä ajalla
Suvilahden vaiheita s. 26–35.pdf 

- Suvilahti sota-aikana
- Sähkövoimala 1940- ja 50-luvuilla
- Koksi kaasutehtaan päätuotteeksi
- Suvilahden laitosten vanhentuminen 1960- ja 70-luvuilla
- Viime vuosikymmenten muutoksia Suvilahdessa
Suvilahden vaiheita s. 36–52.pdf