Historia

Söderviks historia i ett nötskal

 • 1907: beslut fattas om att bygga ett elkraftverk i Södervik i Sörnäs.
 • Elkraftverket invigs den 14 juli 1909. Arkitekten Selim A. Lindqvist har planerat området.
 • 1910: gaskraftverket inleder sin verksamhet.
 • Utvidgningar och tilläggsbyggnader på 1930-, 1940- och 1950-talen.
 • 1976: kraftverksverksamheten upphör i Södervik.
 • I början av 1980-talet byggs kraftverket om till ett lager och motionsutrymmen för Helsingfors Energi.
 • På 1980-talet används lokalerna tillfälligt av kulturbranschen: i kraftverksbyggnaden verkade bl.a. Kom-teatteri under 1981–82.
 • 1994: gasverkets verksamhet upphör.
 • På 2000-talet är det bl.a. företagsverksamhet och fotostudior i Södervik. 
 • I mars–oktober 2007: en tjänstemannaarbetsgrupp tillsatt av stadsdirektören funderar på områdets framtid. Enligt arbetsgruppens förslag från 31.10.2007 ska området överföras i Fastighet Ab Kabelhusets besittning.
 • Helsingfors stad beslutar om att Södervik ska bli ett centrum för kulturinriktad verksamhet och näringsverksamhet som stöder den.
 • 2007: stadskultur- och musikfestivalen Flow Festival ordnas för första gången i Södervik
 • Den 1 januari 2008: Södervik överförs från Helsingfors Energi till Helsingfors stad och Fastighet Ab Kabelhuset. 
 • 2009: energiproduktionsområdets hundraåriga historia firas, och Helsingfors första tillåtna graffitistaket öppnas i Södervik. Det tilldelas det första Helsingfors kulturgärning-priset. 
 • 2009-2010: marken på gårdsområdet saneras och totalt 1 411 lastbilslaster av förorenad mark transporteras bort. / Kojehuone (byggnad 8) byggs om från insidan för att användas av Centret för nycirkus Cirko.
 • 2011: Nordens största metalmusikfestival Tuska Open Air Metal ordnas för första gången i Södervik.
 • 2013: Renoveringen av Circus Helsinkis lokaler i Voimalaitos (byggnad 1) blir klar.
 • 2010-2014: Oranssi ry renoverar nya lokaler för sig i Valvomo (byggnad 11). / Renoveringen av Tiivistämö (byggnad 5) blir klar
 • 2017: Helsingfors stad beslutar att renovera gasklockorna i tegel och stål, vilket gör det möjligt att använda dem för kulturbruk. 
 • 2019: ungdomstjänstens evenemangsenhet vid Helsingfors stad flyttar till Tiivistämö (byggnad 5).
 • 2022: renoveringen av gasklockan i tegel blir klar.