Du är härInfo / Historia

Söderviks historia
i ett nötskal

• År 1907 fattades ett beslut om att bygga ett elkraftverk i Södervik i Sörnäs.

• Den 14 juli 1909 invigdes kraftverket – Selim A. Lindqvist var arkitekten som planerade området.

• Utvidgningar och tilläggsbyggnader på 1930, -40 och -50-talen.

• År 1976 upphörde kraftverksverksamheten i Södervik.

• I början av 1980-talet genomfördes reparations- och renoveringsarbeten: kraftverket byggdes om till lager och motionsutrymmen för Helsingfors Energis personal.

• På 1980-talet användes lokaliteterna tillfälligt av aktörer inom kulturen: i kraftverksbyggnaden verkade bl.a. Kom-teatteri 1981–82 och en filmstudio.

• År 1994 upphörde gasproduktionen i Södervik.

• På 2000-talet bl.a. företagsverksamhet och fotostudior.

• I mars–oktober 2007 funderade en av stadsdirektören utsedd tjänstemannaarbetsgrupp på områdets framtid. Enligt arbetsgruppens förslag från 31.10 skulle området överföras i fastighetsbolaget KOY Kaapelitalos besittning.

• Den 1 januari 2008 införlivades Södervik med KOY Kaapelitalos förvaltning.

År 2009 firades energiförsörjningsområdets hundraårsjubileum och det första lagliga graffitiplanket öppnades i Helsingfors.