Historiaa

Suvilahden historia pähkinänkuoressa

Sähkölaitoksen pääasemalla Sörnäisissä on kaikki lähellä walmistumistaan, koneet ja höyrykattilat paikoillaan, johdot ja kaapelit odottawat yhdistämistään, monttöörit owat ahkerassa työssä. Itse rakennus on myöskin miltei walmis, ulkoseinäin rappaukset waan owat kesken ja sisällä suoritetaan wiimeistelytöitä.
– Helsingin Sanomat 30.5.1909

 • 1907 tehdään päätös sähkövoimalaitoksen rakentamisesta Sörnäisten Suvilahteen.
 • 14.7.1909 pidetään voimalaitoksen avajaiset. Alueen arkkitehti on Selim A. Lindqvist.
 • 1910 kaasulaitos aloittaa toimintansa.
 • 1930-, 40- ja 50-luvuilla tehdään laajennuksia ja lisärakennuksia.
 • 1976 voimalaitostoiminta Suvilahdessa päättyy.
 • 1980-luvun alussa voimalaitos muutetaan varastoksi ja Helsingin Energian liikuntatiloiksi.
 • 1980-luvulla alue on kulttuurialan väliaikaiskäytössä: Voimalaitoksessa toimii mm. Kom-teatteri 1981-82.
 • 1994 kaasulaitostoiminta päättyy.
 • 2000-luvulla Suvilahdessa on mm. yritystoimintaa ja valokuvastudioita.
 • 2007 maalis-lokakuussa kaupunginjohtajan asettama virkamiestyöryhmä pohtii alueen tulevaisuutta. Työryhmän esityksessä 31.10.2007 aluetta ehdotetaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallintaan. Helsingin kaupunki päättää Suvilahden muuttamisesta kulttuuripainotteiseen toimintaan ja sitä tukevaan elinkeinotoimintaan.
 • 2007 Kaupunkikulttuuri ja musiikkifestivaali Flow Festival järjestetään ensimmäisen kerran Suvilahdessa.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina yksimielisesti esityksen Suvilahden entiseen kaasutehtaaseen ja voimalaan kunnostettavasta kulttuurikeskittymästä. Suvilahti tulee Kaapelitehtaan hallinnon alaisuuteen ja sinne sijoittuu aikanaan taide- ja kulttuurityöntekijöitä ja -yhteisöjä.
– Helsingin Sanomat 18.12.2007

 • 1.1.2008 Suvilahti siirtyy Helsingin Energialta kaupungillee ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallintaan.
 • 2009 juhlitaan energiantuotantoalueen satavuotista historiaa ja Suvilahteen avataan Helsingin ensimmäinen luvallinen graffitiaita. Sille myönneetään ensimmäinen Helsingin kuulttuuriteko -palkinto.
 • 2009-2010 Piha-alueen maaperä puhdistetaan ja 1411 rekkakuormallista saastunutta maata kuljetetaan pois. / Kojehuone (rakennus 8) rakennetaan sisältä uusiksi Cirko - Uuden sirkuksen keskus käyttöön.
 • 2011 Pohjoismaiden suurin metallimusiikkiin keskittyvä Tuska Open Air Metal Festival järjestetään ensimmäisen kerran Suvilahdessa.
 • 2013 Circus Helsinkin tilojen remontti Voimalaitoksessa (rakennus 1) valmistuu.
 • 2010-2014 Oranssi ry kunnostaa itselleeen uudet tilat Valvomoon (rakennus 11). / Tiivistämön (rakennus 5) remontti valmistuu
 • 2017 Helsingin kaupunki päättää kunnostaa tiilisen ja teräksisen kaasukellon, mikä mahdollistaa niiden muuntamisen kulttuurikäyttöön.
 • 2019 Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen tapahtumayksikkö muuttaa Tiivistämöön (rakennus 5).
 • 2022 Tiilisen kaasukellon remontti valmistuu. 

Rakennushistoriaa

Suvilahden rakennushistoriaselvitys, 31.3.2009
Copyright: Arkkitehtitoimisto Schulman Oy

 • Helsingin kaasun- ja sähköntuotannon alkuvaiheet
 • Suvilahden suunnittelu ja rakentaminen

Lataa Suvilahden vaiheita, sivut 5–13 (PDF)

 • Sähkövoimalan toimintatapa ja alkuvuodet
 • Kaasutehtaan toimintatapa

Lataa Suvilahden vaiheita, sivut 14–25 (PDF)

 • Suvilahti ensimmäisen maailmansodan aikana
 • Sähkövoimalan uudistuksia 1920- ja 30-luvuilla
 • Kaasutehtaan uudistuksia sotienvälisellä ajalla

Lataa Suvilahden vaiheita, sivut 26–35 (PDF)

 • Suvilahti sota-aikana
 • Sähkövoimala 1940- ja 50-luvuilla
 • Koksi kaasutehtaan päätuotteeksi
 • Suvilahden laitosten vanhentuminen 1960- ja 70-luvuilla
 • Viime vuosikymmenten muutoksia Suvilahdessa

Lataa Suvilahden vaiheita, sivut 36–52 (PDF)