Info

Södervik kulturcentrum är ett före detta el- och gasverk som numera inrymmer många kulturaktörer.

Södervik är en ständigt föränderlig, unik industrimiljö: åtminstone graffitiväggen i området ser annorlunda ut varje dag. Gas och el producerades i området tills energiformen på 2000-talet ändrades och blev kultur i stället. Södervik är hem till otaliga kulturaktörer och arrangörer av stora publikevenemang och festivaler.

Söderviks f.d. el- och gasverk omfattar nio byggnader, två stora gasklockor och 2,5 hektar stort gårdsområde. 

De två stora gasklockorna i stål och tegel har blivit något av ett landmärke i staden och ägs av Helsingfors stad. Gasklockan i tegel har renoverats och gasklockan i stål ska renoveras inom en snar framtid, planeringsarbetet har redan påbörjats. Renoveringen gör det möjligt att gasklockorna senare kan användas för kulturbruk. 

På området finns en permanent graffitivägg som finns runt Helen Elnäts elstation. 

Planet Suvilahti är ett evenemang som ordnas årligen av hyresgästerna i Södervik och där aktörerna visar upp sin verksamhet och bjuder in Helsingforsborna att trivas och att fira. Evenemanget arrangeras vanligtvis i samband med Konstens natt.

I Södervik finns hyresgäster allt från fotografer till en bryggeribar och konsertlokaler till en cirkusskola. Allt eftersom renoveringen av området fortlöper, väntas fler året runt-aktiviteter öppna för allmänheten.

Läget mitt i det nya Fiskehamnen-området ger Södervik en unik möjlighet att bli en naturlig mötes- och nöjesplats.

Fastighet Ab Kabelhuset ägs av Helsingfors stad och har förvaltat området i Södervik sedan början av 2008. Bolaget renoverar och hyr ut gamla industribyggnader för konstens, kulturens och den kreativa industrins behov.