Info

Söderviks f.d. el- och gasverk omfattar nio byggnader, två stora gasklockor och gårdsområde. I Söderviks kulturcentrum hyresgästerna varierar allt från författare till en bryggeripub. Verksamhetsmodellen i Södervik liknar den som tillämpas på Kabelfabriken, det största kulturcentret i Finland, i Gräsviken.

Södervik

- En anarkist i ständig förändring

 

Södervik är en enastående industrimiljö i ständig förändring: till exempel graffitistaketet ser annorlunda ut varje dag. Södervik är en knutpunkt för många kulturaktörer, festivalarrangörer och andra som ordnar stora evenemang.

Söderviks tidigare el- och gasverk består av totalt nio byggnader: Voimalaitos, Makasiini, Tiivistämö, Puhdistamo, Konttori, Kojehuone, Mittarikorjaamo, Porttirakennus och Valvomo samt ett 2,5 hektar stort gårdsområde.

Två stora gasklockor i stål och tegel har blivit något av ett landmärke i staden och de förvaltas av Helsingfors stad. Nedmonteringen, rengöringen och renoveringen av gasklockorna har inletts i olika etapper under hösten 2016. Efter ombyggnaden kan gasklockorna användas för olika kulturevenemang.

Hyresgästerna i Södervik varierar allt från författare till en bryggeripub, ett graffitigalleri eller en restaurang. I och med att byggnader repareras börjar det också finnas mer året-runt verksamhet. 

Läget mitt i det nya bostadsområdet Fiskehamnen ger Södervik en enastående möjlighet att bli en naturlig mötesplats för människor och aktörer på området.

Sedan början av 2008 förvaltas Södervik av Fastighet Oy Kaapelitalo Ab som ägs av Helsingfors stad. Bolaget grundrenoverar och hyr gamla industribyggnader för dem som jobbar med konst, kultur och hantverk.

Foto: Heikki Kouvo