Dataskyddsmeddelande

Detta är Fastighets Ab Kabelhusets register- och dataskyddsmeddelande i enlighet med personuppgiftslagen (§ 10 och § 24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Registeransvarig

Fastighets Ab Kabelhuset
info@kaapelitehdas.fi
FO-nummer: 0873650-6
Adress: Tallbergsgatan 1 C 15, 00180 Helsingfors, Finland

I detta dataskyddsmeddelande berättar vi hur vi behandlar personuppgifterna i Fastighets Ab Kabelhusets kommunikation, marknadsföring, kundrelationshantering och försäljning.

Du har rätt till skydd av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter utförs på grundval av lagenliga grunder för behandling och på ett transparent sätt. Fastighets Ab Kabelhuset har förbundit sig till att skydda integriteten i enlighet med dataskyddslagen (1050/2018), EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning.

Kontaktperson i registerfrågor

Karoliina Eerola, tel. +358 40 591 5005, karoliina.eerola@kaapelitehdas.fi

Registrers namn

Kontaktuppgiftsregister.

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för företagskommunikation, hantering av kundrelationer och tillhandahållande av experttjänster till våra kunder samt för marknadsföring och försäljning. Grunden för behandling av personuppgifter är företagets berättigade intresse, kundrelationsavtal eller personens samtycke.

Automatiska beslut

Inga automatiska individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) tas.

Personling information som behandlas

Personligt identifierbar information:

 • Kontaktinformation: namn, e-postadress, telefonnummer
 • Information relaterad till arbetsuppgiften: uppgift, ansvarsområde
 • Kontakt- och bakgrundsinformation för arbetsgivarföretaget
 • Evenemangsinformation: deltagande i evenemang eller kontakt till försäljning och kundservice
 • Eventuella tillstånd och samtycken
 • Eventuella övriga uppgifter som samlats in med personens samtycke

Lagringstid för personuppgifter

Vi kommer att lagra personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som definieras ovan i enlighet med gällande lagstiftning.

Ordinarie informationskällor

 • Information som registrerade själva meddelat via webbplatsen, e-post eller på annat sätt
 • Företagets kundregister
 • Information om företagens kontaktpersoner som erhållits från Suomen Asiakastietos beslutsfattarregister, företagens offentliga webbplatser, sociala nätverk på webben eller andra motsvarande register.
 • Register som förs av myndigheterna inom de gränser som lagen tillåter (t.ex. www.ytj.fi).

Data samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics från de webbplatser som förvaltas av Fastighets Ab Kabelhuset och i samband med genomförandet av enkäter (t.ex. SurveyMonkey vars sekretesspolicy finns på https://fi.surveymonkey.com/mp/legal/privacy.)

Registerförare och upptålande av information

Personuppgifter behandlas av företagets anställda vars uppgifter innefattar det samt de anställda och partners i Fastighet Oy Kaapelitalo Ab som är auktoriserade för kontaktinuppgiftsregistrets tekniska underhåll och användarstöd.

Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter.

Regelmässing utlämning av uppgifter och överföring av information utanför EU eller europeiska ekonomiska området

Uppgifter överförs inte utanför företaget.

Användning av cookies

Denna webbplats upprätthålls av Fastighets Ab Kabelhuset. Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobilapparat när du besöker vår webbplats. På så sätt kommer webbplatsen ihåg sidorna du besökt och dina preferenser, så att du inte behöver välja dem på nytt varje gång du besöker webbplatsen.

Cookies kan vara både beständiga och tillfälliga. En beständig cookie består av en textfil som webbservern skickar till webbläsaren och som webbläsaren lagrar. Den är giltig tills cookien löper ut (om den inte raderas före det). En tillfällig cookie försvinner i slutet av användarens session när webbläsaren stängs.

Vår cookiepolicy berättar för vad och vilka ändamål vi använder cookies och vilka alternativ du har för att hantera cookies.

1. Våra cookies och deras syfte

De cookies vi använder på Suvilahti webbplats kan delas in i två typer:

 • Funktionella cookies – de är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt.
 • Övriga cookies - vi använder övriga cookies för att ta reda på om detta är ditt första besök på vår webbplats. Vi använder också cookies för att samla in statistik på hur vår webbplats används. Vi använder Google Analytics, Google Maps och Elfsight cookies för dessa ändamål.

2. Hantering av cookies

Om du inte vill lagra cookies på din dator eller mobilapparat, kan du justera dina webbläsarinställningar så att du meddelas innan du lagrar vissa cookies. Du kan också justera inställningarna så att din webbläsare avvisar vissa cookies. Observera att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om du förhindrar att cookies lagras.

Om du vill veta mer om cookies, till exempel kontrollera vilka cookies som lagrats på din enhet och hur du kan hantera eller ta bort dem, kan du gå in på adressen aboutcookies.org eller allaboutcookies.org.

Du kan alltid kontrollera och/eller radera cookies på din enhet. Du kan radera alla cookies från din dator och ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies. Detta innebär dock att du måste nollställa dina inställningar varje gång du besöker vår webbplats och att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar korrekt.

3. Kontaktinformation

Om du har några frågor om de cookies vi använder, vänligen kontakta oss på info(at)kaapelitehdas.fi.

Vi kan ändra vår cookiepolicy då och då. Du kan alltid kontrollera vår gällande cookiepolicy på denna sida.

(Vår cookiepolicy har senast uppdaterats den 30 april 2021.)

Principer för skydd av registrer

Registret ska hanteras med vederbörlig försiktighet och de uppgifter som behandlas av informationssystemen ska skyddas tillräckligt. Systemen som används i registret finns i övervakade utrymmen hos Fastighet Oy Kaapelitalo Ab:s partner i Finland. Utrymmen är förenliga med Kommunikationsverkets föreskrift (54A/2012M).

Användarrätt till uppgifterna i registret har endast de personer som är i den registeransvariges tjänst och som behöver uppgifterna. Användare är bundna av tystnadsplikt.

Dina  rättigheter

Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter som sparats i registret. Du har rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Du har också rätt att begränsa eller motsätta handläggningen av dina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.

Du har också rätt att återkalla ditt tidigare samtycke till behandling av uppgifter eller att överklaga till tillsynsmyndigheten om du anser att integritetspolicyn brutits då dina personuppgifter behandlats. Du har också rätt att förbjuda användning av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Skicka en skriftlig begäran om granskning med underskrift till personen som är ansvarig för registreringsärenden per post eller e-post till företagets adress:

Fastighets Ab Kabelhuset
Tallbergsgatan 1 C 15
00180 Helsingfors
info@kaapelitehdas.fi

Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Denna rätt är gratis upp till en gång per år.

Ändring av dataskyddsmeddelande

Vi utvecklar vår verksamhet hela tiden och förbehåller oss därför rätten att ändra detta dataskyddsmeddelande genom att meddela om det på våra tjänster. Ändringarna kan också basera sig på ändrad lagstiftning. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med innehållet i detta dataskyddsmeddelande.

Senast uppdaterats 27.5.2021.