Ge feedback

Var tycker du att vi har lyckats med i Södervik? Vad kräver ännu utveckling? Är det något du undrar över?

Ge oss feedback: ris och ros, fråga eller föreslå!

Du kan skicka ditt meddelande anonymt. Om du vill ha ett personligt svar, skriv in din e-postadress.

OBS. Vi hyr ut lokaler för olika evenemang: producenter och arrangörer för evenemang ansvarar till exempel för evenemangsarrangemang och hittegods och du kan kontakta dem direkt.