Fastighet Ab Kabelhusets riktlinjer för att lindra de ekonomiska effekterna av coronaepidemin på hyresgästerna

 

Fastighet Ab Kabelhusets styrelse beslutade vid sitt möte måndagen den 30 mars 2020 om riktlinjer som ska bidra till att lindra de ekonomiska effekterna av COVID-19 på bolagets hyresgäster. Fastighet Ab Kabelhuset är ett företag som ägs av Helsingfors stad, och riktlinjerna följer Helsingfors stads rekommendation den 27 mars 2020 till sina koncernbolag angående lokalhyror.

Bolagets styrelse beslutade om följande:

Under tiden den 1 april – den 30 juni 2020 kommer hyresgästerna vid Kabelfabriken, Södervik och Nilsiägatan 10 som är verksamma inom åtminstone följande branscher att bli undantagna från hyres- och användningsavgift: restauranger och andra mattjänster, butiker, konst-, musik- och evenemangsverksamhet samt program- och festtjänster. Inom affärsverksamheten är följande undantagna från avgift: inkubators- och tillväxttjänster samt verksamhet som främjar uppstartsverksamhet, frisörer, skönhetssalonger samt idrotts- och hälsovårdstjänster inklusive massage och fysioterapi.

Hyresbefrielse för ovanstående sektorer beviljas automatiskt, vilket innebär att hyresgästen inte behöver kontakta hyresvärden separat. Företag inom andra sektorer kan undantas från hyresbetalningar, i förekommande fall och genom en separat utvärdering. Hyresvärden kommer att informera dessa hyresgäster om ansökning av befrielse senast 31.3.2020.

Detta arrangemang befriar inte hyresgäster från deras andra hyreskrav (inklusive finansieringsvederlag). Arrangemanget gäller inte för företagets lokaler och områden som hyrs ut för en kort tid. Under hyresundantaget får hyresgästen bedriva den verksamhet som avses i hyreskontraktet med undantag av verksamhet som omfattas av förbud utfärdade av offentliga myndigheter.

De hyreslättnader som nu beslutats av Fastighet Ab Kabelhuset är av samma storleksklass som det nödhjälp som stora finländska stiftelser, utbildnings- och kulturministeriet och Centret för konstfrämjande beviljat för ​​kulturoperatörer den 19 mars 2020.

Fastighet Ab Kabelhuset äger sammanlagt cirka 100 000 m2 gamla industrifastigheter i Helsingfors, varav det hyr ut lokaler för över 600 hyresgäster – främst konstnärer, kulturorganisationer och företag inom kreativa industrier.

Fastighet Ab Kabelhuset är en del av Helsingfors stadskoncern. Det är ett helt inkomstfinansierat företag vars inkomster nästan uteslutande består av långtidsuthyrning av arbetslokaler och korttidsuthyrning av evenemangslokaler.

Med anledning av COVID-19 har företagets samtliga lokalbokningar för våren nu avbokats, vilket redan orsakat företaget förluster på cirka 200 000 euro. Faktum är att år 2020 kommer att medföra en stor förlust för företaget. Fastighet Ab Kabelhuset förhandlar nu med Helsingfors stad om de åtgärder som krävs för att säkerställa ett tillräckligt kassaflöde och förbereder sig för att ta ut ett banklån på 1,5 miljoner euro.

- De olika åtgärderna för att stävja spridningen av coronavirusepidemin har drabbat konst- och kulturbranschen och därmed våra hyresgäster särskilt hårt. Genom hyreslättnader försöker vi hjälpa våra hyresgäster att ta sig ur den här krisen, och vi tror att denna åtgärd också kommer att vara till nytta för företaget på lång sikt, säger Kai Huotari, vd för Fastighet Ab Kabelhuset.

Mer information:
Kai Huotari, vd, Fastighet Ab Kaapelitalo, kai.huotari(at)kaapelitehdas.fi, tel. +358 50 384 155

Foto: Kuvio Oy / Kabelfabriken