Du är härHyra lokaler / Kattilahalli

Kattilahalli, byggnad 1

Ångkraftverket i Södervik vars konstruktion och arkitektur är unik även internationellt blev klart 1909 på det första egentliga energiförsörjningsområdet i Helsingfors. Det var ett av de största byggprojekten i Helsingfors i början av 1900-talet.

Kattilahalli är den största av lokalerna i Södervik. Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliknande salen är hisnande hög och lämpar sig för olika evenemang - allt från seminarier till konserter.

Lokalen har en yta på 1650 m2 (hallen 1150 m2 och entré 120 m2) och den rymmer max 990 personer.