EU-centrum för kultur och kreativitet ska inrättas i Södervik

Fastighet Ab Kabelhuset är som huvudpartner med i det vinnande konsortiet som förvaltas av Europeiska institutet för innovation och tekniks (EIT) gemenskap för kultur och kreativa industrier.

Det vinnande förslagets center för norra Europa kommer att placeras i företagets lokaler i Södervik i Helsingfors. Andra liknande centra finns i Amsterdam, Košice, Wien, Bologna och Barcelona. De samlar kreativa aktörer i regionen från utbildnings- och forskningssektorn och näringslivet. Gemenskapen kommer att starta sin verksamhet våren 2023. Via den kommer hundratals miljoner euro i EU-medel att kanaliseras för innovationsverksamhet inom den kulturella och kreativa sektorn.

- Det är fantastiskt att EIT:s center för kultur och kreativa näringar kommer att finnas i Helsingfors. Södervik utvecklas snabbt och är redan nu en hub för kreativa industrier. Södervik erbjuder en bra arena för det nya centret som i sin tur gör Södervik ännu mer internationellt, säger Kai Huotari, VD på Fastighet Ab Kabelhuset som varit involverad i processen enda sedan början.

Innovation by Creative Economy (ICE)-koncortiets meddelande på engelska kan laddas ner via den här länken: eit.europa.eu/news-events/news/multi-million-euro-partnership-culture-and-creativity-launched-eit-culture.

Ytterligare upplysningar:
Kai Huotari, verkställande direktör, Fastighet Ab Kabelhuset, kai.huotari(at)kaapelitehdas.fi, tel. +358 50 384 1557

Foto: Södervik, Kuvio Oy