Graffiti wall

Kontinuerlig

Mittemot Kattilahalli (Voimalaitos, byggnaden 1), Södervik

Regler:

  • Det är  tillåtet att måla bara på graffitiplanket.
  • Det är inte tillåtet att störa andra målare, planket är avsett för alla.
  • Det är tillåtet att måla var som helst på planket och på gamla målningar.
  • Släng tomma målburkar i rätt soptunna.
  • Söndra inte flaskor eller glas.
  • Håll omgivningen vid planket rent från skräp.
  • Stör inte hyresgästerna i byggnaderna.

Välkommen att måla!

Obs. På grund av Helsingfors stads byggarbetsplats är en del av graffitiplanket (arbetsplatsens sida) inte i bruk 10/2023-05/2024. Läs mer: suvilahti.fi/sv/ta-kontakt.