Fastighet Ab Kabelhuset köper Orions tidigare huvudkontor

 

Fastighet Ab Kabelhuset, som driver kulturcentren i Kabelfabriken och Södervik, köper Orions tidigare huvudkontor och läkemedelsfabrik belägen på Nilsiägatan 10 i Vallgård. Efter förvärvet kommer företaget att förvalta totalt närmare 100 000 kvadratmeter industrifastigheter i Helsingfors.

Fastigheten på Nilsiägatan 10 byggdes mellan åren 1934–1945. Den har fem kontorsvåningar och två källarvåningar med en total yta på cirka 17 000 kvadratmeter. Med förvärvet kommer de cirka 250 hyresgäster inom det konstnärliga och kulturella området och tre anställda som för närvarande är verksamma i fastigheten, att övergå till Fastighet Ab Kabelhuset. Fastighetens nuvarande hyresverksamhet kommer att fortsätta som förr.

- Vi fick möjligheten att köpa en fastighet som passar vår profil och strategi. Med förvärvet kommer vi att kunna sprida vår verksamhet vid sidan av Gräsviken och Södervik även till Vallgård och säkerställa kulturverksamhetens närvaro i denna värdefulla industrifastighet, säger Kai Huotari, vd för Fastighet Ab Kabelhuset.

Fastighet Ab Kabelhuset är ett fastighetsbolag som ägs av Helsingfors stad. Det renoverar och hyr ut gamla industribyggnader för konst, kultur och kreativa industrier. Sedan 1992 har företaget ägt Finlands största kulturcentrum Kabelfabriken i Gräsviken. Sedan 2008 har företaget också ägt det gamla kraftproduktionsområdet i Södervik som är känt för stora publikevenemang och festivaler.

- Vi har som mål att utveckla våra fastigheter på lång sikt för att möta behoven inom konst, kultur och kreativa industrier. Vi arbetar på en hållbar basis och berikar kulturutbudet i Helsingfors, fortsätter Huotari.

Med förvärvet av Nilsiägatan 10 förvaltar Fastighet Ab Kabelhuset nästan 100 000 kvadratmeter i tre olika fastigheter omkring Helsingfors. Dessutom är Dansens hus under uppbyggnad i den nordöstra delen av Kabelfabriken. Det kommer att färdigställas 2021.

Mer information:
Kai Huotari, vd, Fastighet Ab Kaapelitalo, kai.huotari(at)kaapelitehdas.fi, tel. +358 50 384 1557

Foto: Nilsiänkatu 10 / Tailorframe Oy