Effekterna av coronavirusutbrottet på vår verksamhet

 

I enlighet med regeringens informationsmöte den 16 mars 2020 råder det undantagstillstånd i Finland på grund av Covid-19 eller coronavirusutbrottet. Regeringens nya riktlinjer gäller fram till den 13 april 2020 och vi på Fastighet Ab Kabelhuset följer dem.

Evenemangen i våra lokaler har ställts in, våra olika aktörer har kört ner sin verksamhet och Kabelfabrikens museer har stängt sina dörrar.

Kontor och arbetsrum i Fastighet Ab Kabelhuset, dvs. Kabelfabriken, Södervik och Nilsiägatan 10, kommer dock att ha öppet. Restaurangerna i Kabelfabriken och Södervik har likaså öppet tillsvidare. Vid Kabelfabriken fortsätter byggarbetet för Dansens hus tillsvidare.

Liksom många andra organisationer arbetar personalen på Fastighet Ab Kabelhuset nu främst på distans. Kontoren försöker hålla bemanningen på miniminivå för att minimera närkontakterna, men vår övriga personal betjänar våra kunder per telefon och e-post. Vi kommer att uppdatera kontaktinformationen på våra webbsidor med en länk som visar den aktuella situationen med närvarande personal varje vecka. Vi betjänar och hjälper våra hyresgäster och kunder efter vår bästa förmåga.

Vi följer aktivt med informationen från myndigheterna och kommer att fortsätta att kommunicera om utvecklingen av situationen på våra webbplatser kaapelitehdas.fi, suvilahti.fi samt nilsiankatu10.fi och i sociala medier:
Facebook: @kaapelitehdas & Suvilahti @nilsiankatu10
Twitter: @kaapeli
Instagram: @kaapelitehdas, @suvilahtihelsinki

Dessutom är det bra att följa Kabelfabrikens, Söderviks och Nilsiänkatu 10:s hyresgästers egna webbsidor och sociala mediekanaler.

Låt oss hålla oss friska och ta hand om varandra! Vi kommer att klara av detta.