Graffitiplank2019

Kontinuerlig

GRAFFITIPLANKET I SÖERVIK: VÄLKOMMEN ATT MÅLA!
Mittemot Kattilahalli (Voimalaitos, byggnaden 1), Södervik

Regler:

  • Det är  tillåtet att måla bara på graffitiplanket.
  • Det är inte tillåtet att störa andra målare, planket är avsett för alla.
  • Det är tillåtet att måla var som helst på planket och på gamla målningar.
  • Släng tomma målburkar i rätt soptunna.
  • Söndra inte flaskor eller glas.
  • Håll omgivningen vid planket rent från skräp.
  • Stör inte hyresgästerna i byggnaderna.
  • Planket rivs om reglerna inte följs.

Foto: Graffitiplanket, maj 2019