Tietosuojaseloste

Tämä on Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 21.05.2018

Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oy
info@kaapelitehdas.fi
Y-tunnus: 0873650-6
Osoite: Tallberginkatu 1 C 15, 00180 Helsinki, Suomi

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Kiinteistö Oy Kaapelitalo on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Karoliina Eerola, puh 040 591 5005, karoliina.eerola@kaapelitehdas.fi

Rekisterin nimi

markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä markkinointirekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut Kiinteistö Oy Kaapelitalon työntekijät.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

  • Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Työtehtävään liittyvät tiedot: tehtävä, vastuualue
  • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
  • Tapahtumatiedot: tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
  • Yrityksen asiakasrekisteri
  • Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterissä käytettävät järjestelmät on sijoitettu Kiinteistö Oy Kaapelitalon kumppanin valvottuun laitetilaan Suomessa. Tila täyttää Viestintäviraston laitetiloille annetun määräyksen (54A/2012M).

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tee pyyntö kirjallisesti postitse tai lähettämällä sähköpostia yrityksen osoitteeseen:

Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Tallberginkatu 1 C 15
00180 Helsinki
info@kaapelitehdas.fi

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.