Du är härHyra lokaler / Tiivistämö

Tiivistämö, byggnad 5

Tiivistämö, eller det gamla mätarrummet, är en av de byggnader som funnits med ändå sedan Södervik grundades. Den färdiga gasen mättes i byggnaden innan den lagrades och skickades vidare för förbrukning. Utrymmena användes för detta ändamål så länge som man tillverkade gas i Södervik, dvs. fram till 1980-talet.

Tiivistämö är byggnadstekniskt i toppklass. Den har genomgått en renovering sommaren 2014 och används speciellt flitigt av scenkonstnärerna. I anslutning till lokalen finns garageliknande Lämpiö (Foajé) som används för olika fester eller som backstage eller bar tillsammans med Tiivistämö. Den är också en populär lokal för olika inspelningar.

Tiivistämö har en total yta på 620 m2 och lokalen rymmer max 420 personer. Salen i Tiivistämö har en yta på 350 m2 och rymmer max 300 personer. Foajén på 124 m2 rymmer högst 120 personer.

Helsingfors stads kulturella ungdomsarbetsenhet flyttar till Södervik. Föregående aktiviteter i Kulturarena Gloria kommer att överföras till Tiivistämö. Helsingfors stad kommer att vara ansvarig för att hyra evenemangsutrymmet i framtiden.

Bokningsförfrågor från 1.5.2019:

Producent Juha Oinonen, tel. (09) 310 71642, 041 512 1797
juha.oinonen(at)hel.fi

Producent Janne Friman, tel. (09) 3107 1689, 050 559 1798
janne.friman(at)hel.fi

Producent Tiina Toivonen, tel. (09) 310 71588, 041 512 1706
tiina.toivonen(at)hel.fi

gloria.munstadi.fi

Ladda ner botteplan (pdf)