Aktuellt

Blog: Tillsammans på väg mot Dansens hus

19.5.2017

Vi publicerade i mitten av mars projektplanen för Dansens hus (kan laddas ner här) och vi uppmanade samtidigt Kabelfabriken hyresgäster att kommentera och delta i planeringen av projektet. Dansens hus ska ju breda ut sig ända in i den gamla fabriksbyggnaden och speciellt täckandet av innergården ska ha en stor påverkan på hela byggnadens verksamhet.  Därför är det viktigt att man får med hyresgäster i påverkandet av projektplaneringen.

För att pådriva denna växelverkan började vi i april med tematiska workshops för hyresgäster som pågår till slutet av maj. Dessutom har vi fått till Kabelfabrikens kontor hyresgästernas åsikter i skriftlig form och via personlig kontakt.

Det har varit en glädje att märka att alla utan undantag förhåller sig väldigt positivt till Dansens hus. Visst har vi fått också kritiska kommentarer men just de är välkomna för att de hjälper oss att förbättra den nuvarande planen. Orsaken till oron har gällt främst täckandet av innergården.  
Särskilt bildkonstnärerna har varit oroade över att täckandet skulle hindra det naturliga ljuset att lysa in i ateljéerna och hindra möjligheten att vädra ateljéerna. Vad gäller det här är oron obefogad. I första hand tillverkas täckandet av glas så att det inte skulle hindra det naturliga ljuset. Dessutom skall täckande ha elektronisk uppvärmning så att snön inte skall samlas på det.

I andra hand är meningen att täckandet skall placeras mellan andra och tredje våningen. Om vi kan hålla den här planen gällande hela innergården skall ingen bildkonstnärsateljé bli under täckandet. I fall vi av brandtekniska eller andra orsaker måste höja täckandet och arbetsmöjligheter i några ateljéer skulle försämras, hittar vi säkert andra ersättande utrymmen för dessa konstnärer.

Hyresgästernas andra oron ha gällt logistiken, som enligt projektplanen skall förskjutas från innergården till ytterom byggnaden. För att det här skulle lyckas är vår strävan att garantera ingången till de största varuhissarna utifrån. Till B-hissen finns det redan en ingång från Tallbergsgatan via V-aulan. Meningen är att vi öppnar en ingång till E-hissen från Märaholmsgatan på gatunivå (syns inte ännu på bilden) och vända F-hissens servicetrafik från innergården till museernas nuvarande huvudingång. Till C-källaren har vi planerat bygga en ingångsramp från Märaholmsgatan och en utgångsram mot Tallbergsgatan.

Den här lösningen skulle betjäna särskilt musikgrupper som övar i källaren.  Sålunda skulle bara D och A-hissar ha ingång endast från innergården. Vi tror att den här lösningen skulle förbättra logistiken eftersom ruttmöjligheterna skulle bli flera. På begäran av hyresgäster har vi ändå börjat föra statistik över trafiken på innergården och vi ska skicka en förfrågan gällande hyresgästernas logistikbehov. Dessutom organiserar vi egna tillställningar om logistiken för våra bildkonstnärer.

Det har alltså börjat bra men projektet är ännu ungt och därför skulle jag vilja uppmuntra hyresgästerna att också i fortsättningen aktivt vara i kontakt med oss i Kabelfabrikens kontor och framföra sin kritik, sin oro, sina idéer och sina önskemål. På det här viset skall vi tillsammans hitta en väg mot Dansens hus.

- Kai Huotari, vd för Fastighet Ab Kaapelitalo

Foto: JKMM Arkkitehdit Oy, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

Dansens hus byggs i den nordöstra delen av Kabelfabriken - innergården får ett tak

17.3.2017

Lång väntan är över – Dansens hus byggs i den nordöstra delen av Kabelfabriken och innergården får ett tak

Långdansen kring Dansens hus är över och huset ska byggas i den nordöstra delen av kulturcentret Kabelfabriken. Samtidigt byggs det ett tak över innergården. Projektet beräknas kosta cirka 35 miljoner euro. Enligt planerna inleds byggnadsarbetet sommaren 2018 och huset ska stå färdigt 2020.

Projektplanen för Dansens hus blev färdig i februari, och den offentliggjordes på Kabelfabriken torsdagen den 16 mars 2017. Fastighet Ab Kaapelitalo som driver kulturcentret fungerar som byggherre och huvudansvarig för projektet, medan föreningen Dansens hus r.f. driver den praktiska verksamheten i Dansens hus. Projektplanen har utarbetats sedan början av 2016, och såväl aktiva inom danskonsten som hyresgäster i Kabelfabriken har fått komma med synpunkter och önskemål. Tekniska experter har också bidragit med en viktig insats.

- Projektplanen har utarbetats med fokus på funktionalitet. Vi har velat försäkra oss om att Dansens hus blir en helhet som på ett så mångsidigt sätt som möjligt betjänar alla typer av dans. Vi har lagt ner mycket tid på att planera olika funktioner och till exempel logistik, säger Hanna-Mari Peltomäki, verksamhetsledare för Dansens hus r.f.

Dansens hus består av ett nybygge på cirka 5 290 kvadratmeter samt en cirka 1 550 kvadratmeter stor del i Kabelfabrikens gamla fabriksbyggnad som ska genomgå en totalrenovering. Den nya delen inrymmer en stor scen med 700 platser, en sidoscen, en träningslokal och andra stödlokaler. Pannhallen i Kabelfabriken blir lilla scenen i Dansens hus och i fabriksbyggnaden öppnas en restaurang. Dansens hus för med sig nya vindar till Kabelfabriken.  

- Det här är en otrolig möjlighet. Medan vi utarbetade projektplanen var vårt motto att planera ett så bra Dansens hus som möjligt. Samtidigt ville vi göra Kabelfabriken till någonting ännu bättre. Därför bjöd vi in alla våra långvariga hyresgäster till en intervju förra sommaren. Intervjuerna fungerade sedan som en kompass i vår projektplanering vid sidan av intervjuer med olika dansutövare. Vi fick många goda idéer som vi tog hänsyn till i projektplaneringen, säger vd för Fastighet Ab Kaapelitalo Kai Huotari.

Samtidigt med byggandet av Dansens hus byggs det ett tak över innergården i Kabelfabriken. Det innebär att det framöver är möjligt att ordna olika kulturevenemang på innergården. Den östra delen av innergården ska bli ett uppvärmt utrymme. Den östra delen blir en gemensam foajé för såväl Dansens hus som alla andra aktörer i Kabelfabriken. Den västra delen täcks för regn. I och med detta kommer hela logistiken i kulturcentret att flyttas från innergården till utsidan av byggnaden, vilket gör innergården mycket mer välkomnande och avlägsnar problemet med fotgängare som kolliderar med fordonstrafik och vice versa. För att trafiken ska löpa smidigt ska det till den västra delen av byggnaden byggas två infarter till källarvåningen.

- Nybygget kommer att byggas i Kabelparken. Ett nytt och ersättande parkområde anläggs i den allmänna parkeringsplatsen intill Kabelfabriken. Den nya kultur- och konstparken ska bli lika stor som den gamla, vilket gör det möjligt att ordna olika evenemang i parken, säger stadsplanerare Jari Huhtaniemi från stadsplaneringsverket.

Projektplaneringen och ändringen av detaljplanen inleddes våren 2017. I denna process deltar grannar, aktiva inom dans samt hyresgäster i Kabelfabriken. Målet är att besluta om den arkitektoniska helheten fram till sommaren, fastställa den nya planen i början av 2018 och inleda byggnadsarbetet sommaren 2018. Enligt planerna ska Dansens hus stå färdigt 2020.

Projektets chefsarkitekt är Teemu Kurkela från JKMM Arkkitehdit Oy och ansvarig byggnadsplanerare Pia Ilonen från arkitektur- och designbyrå Talli Oy. Haahtela-rakennuttaminen Oy fungerar som byggnadskonsult i projektet.

Dansens hus beräknas kosta 34,8 miljoner euro. 15 miljoner euro kommer från Jane och Aatos Erkkos stiftelse, 6 miljoner från Helsingfors stad, 6 miljoner är statligt bidrag och resten, dvs. 7,8 miljoner euro, betalas av Fastighet Ab Kaapelitalo.

Mer information:
vd Kai Huotari, Fastighet Ab Kaapelitalo, kai.huotari@kaapelitehdas.fi, tel. 050 384 1557

Projektplanen (pdf, på finska)

Stadsplaneringsverket informerar om hur projektet fortskrider: hel.fi/suunnitelmat

kaapelitehdas.fi
tanssintalo.fi
jkmm.fi 
talli.fi
haahtela.fi

Creative Lenses Forum Helsinki 17.11.2016

13.10.2016

Registration is now open!

Funding Alternatives Forum on November 17th 2016 at the Cable Factory

The traditional funding models of art and cultural organisations are faltering. Funding Alternatives Forum will open new and alternative insights into sustainable business models for the cultural field.

At Funding Alternatives you will:

  • hear talks about whether artists will eventually become entrepreneurs, how the creative city of Telliskivi in Tallinn was born and how it supports culture, how the Finnish Institute in Paris revamped itself, how a small dance company found an alternative business model
  • participate in clinics where you can train your organisation in the fields of audience development, social media, funding and business models
  • join in discussions with experts concerning the changing operational environment of artistic and cultural organisations.

The keynote speaker of the event is Mr. Bart Van Der Roost, the CEO & Co-Founder of neoScores (TEDx Ghent 2015) from Belgium.

Funding Alternatives Forum is a part of Creative Lenses research project, which is funded by European Union’s Creative Europe Programme. The project studies and develops new sustainable business models for arts and cultural organisations. The project will organise similar Forums also in London and Valencia this fall.

Read more

creativelenses.eu

Tanssin talon hankesuunnittelu on aloitettu

4.5.2016

Joulukuussa 2015 Tanssin talo -hanke sai 27 miljoonan euron rahoituspäätöksen Tanssin talon rakennuttamiseksi Kaapelitehtaan yhteyteen Helsingin Ruoholahteen.

Rahoituksesta 15 miljoonaa euroa tulee Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, 6 miljoonaa euroa Helsingin kaupungilta ja 6 miljoonaa euroa Suomen valtiolta. Myönnetty rahoitus sijoitetaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vaiheittain, ja yhtiö rakennuttaa tällä pääomalla Tanssin talon tiiviissä yhteistyössä Tanssin talo ry:n kanssa. Tanssin talo ry vuokraa Tanssin talon tilat Kiinteistö Oy Kaapelitalolta hankkeen valmistuttua. Suunniteltu valmistumisvuosi on 2020.

Perustuen Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen (pdf), PTCS-konsulttiyrityksen (pdf) sekä Hannes Snellmanin asianajotoimiston (pdf) tekemiin selvityksiin, hanketta viedään eteenpäin ei-julkisena hankkeena.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitus on kiinnittänyt 17.3.2016 pidetyssä kokouksessaan hankesuunnitteluvaiheen rakennuttajakonsultiksi Haahtela Oy:n ja hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijoiksi Talli Oy/Pia Ilosen, joka on Kaapelitehtaan puitesopimusarkkitehti sekä JKMM Arkkitehdit Oy:n, joka teki Tanssin talon tarveselvityksen.

Tanssin talon hankesuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2016 aikana. Hankkeeseen liittyvä kaavamuutos toteutetaan hankekaavana, joka on tarkoitus laittaa nähtäville loppuvuodesta 2016.

Lisätiedustelut:

Tanssin talon rakennuttamiseen liittyvät kysymykset:
Kai Huotari, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, kai.huotari@kaapelitehdas.fi, puh. 050 384 1557

Tanssin talon toimintaan liittyvät kysymykset:
Hanna-Mari Peltomäki, toiminnanjohtaja, Tanssin talo ry, hanna-mari.peltomaki@tanssintalo.fi, puh. 044 513 1069

Kuva: Tanssin talon Hop Helsinki -tapahtuma Merikaapelihallissa lokakuussa 2014 / Pekka Mäkinen

Helsingin kaupunginhallitukselta myönteinen päätös Tanssin talolle

15.12.2015

Tanssin talo ry, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Helsingin kaupunki, Jane ja Aatos Erkon säätiö

Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt myönteisen päätöksen Tanssin talon rakentamisesta Kaapelitehtaalle. Sopimus eri osapuolten kesken allekirjoitetaan perjantaina 18. joulukuuta klo 9.00.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 14. joulukuuta apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen esityksen Tanssin talon rakentamisesta Helsingin Kaapelitehtaalle.

Päätös on luettavissa kaupunginhallituksen päätöstiedotteista (44/14.12.2015 Päätöstiedote).

Pitkään valmistellun hankkeen läpimenoon vaikutti merkittävästi Jane ja Aatos Erkon säätiön vuonna 2014 Tanssin talon rakennushankkeelle myöntämä 15 miljoonan euron avustus, jonka ehtona oli sopimuksen syntyminen tämän vuoden loppuun mennessä.

Joulukuun alussa valtio ilmoitti, että se lähtee mukaan Tanssin talon rakennushankkeeseen enintään kuuden miljoonan euron valtionavustuksella vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi valtion tarkoituksena on osallistua Tanssin talon toiminnan rahoitukseen vuosittain yhteensä enintään 650 000 eurolla.

– Kyllähän tämä tuntuu ihan uskomattomalta. Tanssin talon eteen on tehty töitä vuosia. Tämä on voitto yleisölle ja tanssin tekijöille. Tanssin rahoitus on edelleen hyvin marginaalisella tasolla. Toivomme, että tulevaisuuden rahoituspäätökset tehdään viisaasti ja ilman vastakkainasettelua, Tanssin talon projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki sanoo.

– Talon myötä meillä on vihdoin mahdollisuus konkretisoida sitä potentiaalia, mitä suomalaisessa tanssissa on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yleisölle tämä antaa myös aiempaa paremmat mahdollisuudet kokea kansainvälisesti korkeatasoisia esityksiä.

Tanssin talo tulee osaksi Kaapelitehtaan kokonaisuutta, sekä rakennuksesta vapautuviin tiloihin että niihin liittyvään uudisrakennusosaan.

– Tanssin talon rahoituksen varmistuminen on upea asia tanssin alalle ja tanssin ystäville Suomessa. Kiitokset tästä kuuluu paitsi Jane ja Aatos Erkon säätiölle, myös OKM:lle ja Helsingin kaupungille, jotka ovat vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olleet valmiita satsaamaan kulttuuriin, Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari sanoo.

– Kaapelitehtaalle tämä on mahdollisuus kehittyä entistäkin dynaamisemmaksi kulttuurin keskittymäksi. Kaapelitehtaan toiminnassa tanssilla on ollut keskeinen asema jo vuosikausia. On hienoa, että tanssi saa nyt sille pyhitetyn estradin juuri Kaapelitehtaan yhteydessä.

Puitesopimus osapuolten kesken on määrä allekirjoittaa Helsingin kaupungintalolla perjantaina 18. joulukuuta klo 9.00. Media on tervetullut tilaisuuteen. Ilmoittautumiset nina.rintala@hel.fi.

Tanssin talon rakennushankkeen suunnittelu aloitetaan tammikuussa 2016, ja itse rakentaminen ajoittuu vuosille 2018 ja 2019. Tanssin talon on määrä avata ovensa vuonna 2020.
 
Faktaa Tanssin talosta:
Rakennushanke suunnitteluineen toteutetaan vuosina 2016–2019. Talo avaa ovensa yleisölle vuonna 2020.Tanssin talo rakennetaan osaksi Kaapelitehdasta Helsingin Ruoholahteen. Tilat koostuvat uudisrakennuksesta sekä jo olemassa olevista tiloista Kaapelitehtaalla.

Rakennushankkeen kokonaisinvestointi on noin 35 miljoonaa euroa, josta uudisrakennuksen osuus on noin 27 miljoonaa euroa. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee rakennushanketta 15 miljoonan euron avustuksella. Kaupunki ja valtio osallistuvat investointiin 6 miljoonan euron osuuksilla. Kaapelitehtaalla jo olemassa olevat tilat peruskorjataan Kiinteistö Oy Kaapelitalon budjetista.

Tanssin talon vuosibudjetti toiminnan alettua on noin 3,2 miljoonaa euroa. Julkisen tuen tarve on noin 1,3 miljoonaa euroa, jonka Helsingin kaupunki ja valtio jakavat keskenään.

Hankkeen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Verotulot rakentamisajalta ovat noin 5,7 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus yli 400 henkilötyövuotta. Tanssin talon toiminnan ja matkailun työllisyysvaikutukset ovat 150 henkilötyövuotta vuodessa

Tanssin talon sisällöt tuotetaan vierailuteatterimallilla yhteistyössä kotimaisen ja kansainvälisen tanssikentän kanssa. Talon toimintaperiaate pohjaa verkostomaiseen toimintaan. Tulevan talon henkilöstömäärä on 15.
 
Lisätiedot:
Hanna-Mari Peltomäki, Tanssin talo ry, puh. 044 513 1069
Kai Huotari, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, puh. 050 384 1557

Vuonna 2010 perustetun Tanssin talo ry:n tavoitteena on edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille tarkoitetun toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin.  Tanssin talo edistää alan työllistymistä ja toimintaedellytyksiä sekä palvelee tanssialan ammattilaisia, harrastajia ja suurta yleisöä.  Hanketta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto vuosina 2011–2015. Yhdistyksen jäseninä on laaja tanssin kentän toimijajoukko. www.tanssintalo.fi

Kiinteistö Oy Kaapelitalo on Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka omistaa, peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuuskiinteistöjä kulttuurikäyttöön. Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva Kaapelitehdas on Suomen suurin kulttuurikeskus, jossa on ateljee-, työ-, näyttely- ja esitystiloja yksityishenkilöille ja yhteisöille. www.kaapelitehdas.fi

Matkakertomus: TEH - Bakelit M.A.C

17.11.2015

Kiinteistö Oy Kaapelitalo osallistui Trans Europe Hallesin kokoukseen nro 80

Sateinen marraskuu alkoi aurinkoisen työmatkan merkeissä. Osallistuin ensimmäistä kertaa itsenäisten kulttuurikeskusten Trans Europe Hallesin (TEH) kokoukseen Budapestissä 5.-8.11.2015, joka oli järjestyksessään jo 80. tapaaminen.

Kaapelitehdas on ollut TEHin jäsen jo 1990-luvulta lähtien, ja nykymuodossaan verkoston jäsenmäärä on kasvanut 60 keskukseen. Osallistujia saapuikin pitkin Eurooppaa n. 150.

Tiukka kolmen päivän paketti alkoi IETM:n (International Network for Contemporary Performing Arts) ja TEHin yhteisellä paneelikeskustelulla, jossa saimme kuulla Unkarin tämänhetkisestä kulttuurin tilasta sekä ajankohtaisesta Unkarin pakolaistilanteesta ja sen vaikutuksesta kulttuuriin.

TEHin kokoontuminen pidettiin Bakelit Multi Art Centerissä, joka löytyy Pestin puolelta noin 20-30 minuutin bussimatkan päässä keskustasta. Bakelit M.A.C on perustettu vuonna 1999 palvelemaan innovatiivisena kuva- ja esittävien taiteiden alustana. Keskus on vanhalla teollisuusalueella, jossa on tuotettu niin sota- kuin tekstiiliteollisuudenkin tuotteita. Bakelitista löytyy mm. äänitysstudioita, harjoittelu- ja esityssaleja, näyttelytilaa ja tapahtumatiloja. Kulttuurikeskuksessa toimii myös hostelli.

Kokouksen anti keskittyi erilaisiin work sessioneihin. Itse osallistuin ”Incubators United”- ryhmään, jossa kehittelimme sekä isoja, rahaa ja aikaa vaativia, että pieniä, helposti toteutettavia ideoita tukemaan luovien yrittäjien työtä erilaisissa kulttuurikeskuksissa.

Hallintopäällikkömme Jutta oli mukana  ”European Values Revisited”- ryhmässä.

- Tarkoituksena oli hahmottaa osallistujien tarve ja voimavarat tuleviin projekteihin taiteen merkityksestä eurooppalaisiin arvoihin. Aluksi keskusteltiin myös napakasti kulttuurikeskusten roolista nykyisessä pakolaiskriisissä ja miten suhtautua pakolaisiin, Jutta kertoo.

Lisäksi Jutta osallistui ”Indecision” -työpajaan, joka käsitteli päättämättömyyttä kulttuurikeskuksessa positiivisella tavalla; esim. ohjelman tarjonnan yllätyksellisyyttä, ei tehdä selkeää linjausta vaan annettaan asiakkaan kokea yllätyksen riemua.

Myyntipäällikkömme Raine otti puolestaan osaa TEH Akatemiahankkeen workshoppeihin ja siitä laajennettuun konsultaatiokokonaisuuteen.

- Näillä on tarkoitus jakaa keskusten työntekijöiden osaamista ja lisäksi kehittää koko organisaatiolle uusia ansaintamalleja. Kaikki kehitystoimet ottivat askelia eteenpäin ja tulevaisuus näyttää lupaavalta. Lisäksi perehdyimme työntekijävaihtoprojektin jatkoon ja senkin osalta näyttää varsin hyvältä, Raine sanoo.

Trans Europe Hallesin yleiskokous, johon Kiinteistö Oy Kaapelitalo osallistui jäsenenä

Mitäpä TEH-ensikertalaiselle jäi tapaamisesta mieleen? Paljon uusia kasvoja, nimiä ja näkökulmia sekä mielenkiintoisia keskusteluita siitä, mitä muissa eurooppalaisissa kulttuurikeskuksissa tapahtuu. Kaapelitalon, ja erityisesti Kaapelitehtaan, toimintakuvio ei ole millään muotoa tavanomainen. Kun kerroin mistä tulen ja mitä teemme, vastaus oli useammin kuin kerran ”Impressive!”.

Teksti: tiedottaja Karoliina Eerola
Kuvat: Karoliina Eerola / Jutta Ahtonen-Sutinen 

Stuba Nikula Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitukseen

29.10.2015

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen jäsen Juhani Tuuttila on jäänyt eläkkeelle työstään Helsingin kaupungin Kiinteistövirastossa ja on jättänyt eronpyynnön yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Yhtiökokous on nimittänyt Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Stuba Nikulan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Varapuheenjohtajaksi on valittu Pirkko Vainio. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Törhönen.

TEH is hiring: Communications Director

16.10.2015

Kiinteistö Oy Kaapelitalo on itsenäisten eurooppalaisten kulttuurikeskusten Trans Europe Halles (TEH) -verkoston jäsen. Verkostoon kuuluu lähdes 60 keskusta eri puolilla Eurooppaa.

TEH etsii nyt Communications Directoria Lundiin Ruotsiin 1.1.2016 alkaen tai aiemminkin. Haku päättyy 1.11.2015.

Trans Europe Halles is looking for a Communications Director to join their team in Lund, Sweden from the 1st of January 2016 or earlier. Deadline for applications is 1st of November 2015.

Lue lisää / Read more

www.teh.net

Kiinteistö Oy Kaapelitalon uusi toimitusjohtaja on valittu

29.9.2015

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden tohtori, diplomi-insinööri ja taiteen maisteri Kai Huotarin (s. 1972).

Huotari työskentelee varajohtajana EIT Digital Helsingissä Aalto-yliopistossa.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Lauri Törhönen, puh. 0400 400 690, lauri.torhonen@aalto.fi

--

Kiinteistö Oy Kaapelitalo on Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka omistaa, peruskorjaa ja vuokraa kulttuurikäyttöön vanhoja teollisuuskiinteistöjä. Yhtiön liikevaihto on noin 5,7 miljoonaa euroa.

Kaapelitehdas Helsingin Ruoholahdessa on Suomen suurin kulttuurikeskus. Kiinteistössä on ateljee-, työ-, näyttely- ja esitystiloja yksityishenkilöille ja yhteisöille. Tilojen kokonaispinta-ala on noin 57 000 m2, joissa toimii noin 250 eri vuokralaista. Yhtiö hallinnoi myös Suvilahden vanhaa energiantuotantoaluetta, josta kehittyy ”itäinen Kaapelitehdas” Helsingin Kalasataman alueelle.

Kaapelitehdas on kansainvälisen kulttuurikeskusten verkoston Trans Europe Hallesin jäsen.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo etsii toimitusjohtajaa

18.6.2015

Kiinteistö Oy Kaapelitalo on Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka omistaa, peruskorjaa ja vuokraa kulttuurikäyttöön vanhoja teollisuuskiinteistöjä. Yhtiön liikevaihto on noin 5,7 miljoonaa euroa.

Kaapelitehdas Helsingin Ruoholahdessa on Suomen suurin kulttuurikeskus. Kiinteistössä on ateljee-, työ-, näyttely- ja esitystiloja yksityishenkilöille ja yhteisöille. Tilojen kokonaispinta-ala on noin 57 000 m2, joissa toimii noin 250 eri vuokralaista. Yhtiö hallinnoi myös Suvilahden vanhaa energiantuotantoaluetta, josta kehittyy ”itäinen Kaapelitehdas” Helsingin Kalasataman alueelle.

Kaapelitehdas on kansainvälisen kulttuurikeskusten verkoston Trans Europe Hallesin jäsen.

Etsimme TOIMITUSJOHTAJAA

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:
    •    kokemusta strategisesta, operatiivisesta ja prosessijohtamisesta
    •    hyviä ihmissuhde-, viestintä- ja esimiestaitoja
    •    kokemusta kiinteistön peruskorjaus- ja vuokraustoiminnan suunnittelusta ja johtamisesta
    •    kokemusta yrityksen talous- ja henkilöstöhallinnosta
    •    tapahtuma- ja kulttuurituotannon sekä -hallinnon tuntemusta
    •    suomen, ruotsin ja englannin kielen hallintaa

Toimitusjohtajan suoria alaisia ovat yhtiön kuusihenkisen johtoryhmän jäsenet. Yhteensä vakituisia työntekijöitä on neljätoista.

Hakemukset palkkatoiveineen maanantaihin 13.7.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: jutta.ahtola-sutinen(at)kaapelitehdas.fi. Tehtävä pyritään täyttämään viimeistään 1.10.2015.

Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Lauri Törhönen, puh. 0400 400 690.

www.kaapelitehdas.fi
www.suvilahti.fi

Sidor