You are hereTapahtumia / Tuglas-seura: Viron kielen kurssit 2018

18 Sep11 Dec 2018
Voimalaitos

TUGLAS-SEURA: VIRON KIELEN KURSSIT 2018
18.9.-11.12.2018, Voimalaitos (rakennus 1), Suvilahti

Tuglas-seuran viron kielen kurssin alkavat taas syyskuussa. Nyt on mahtava tilaisuus opiskella Viron juhlavuonna myös viron kieltä!

Tuglas-seura tarjoaa jäsenilleen kursseja alkeista aina pitkälle edistyneisiin asti. Perinteisten kurssien lisäksi viime vuosina asemansa ovat vakiinnuttaneet verkkokurssit, joille voi osallistua asuinpaikasta riippumatta.

Tervetuloa opiskelemaan!

Seuran verkkosivut ovat hetkellisesti poissa käytöstä. Kurssi-ilmoittautumiset: kielikurssit(at)tuglas.fi.


PERINTEISET KIELIKURSSIT

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen.

Kurssin laajuus on 36 tuntia. Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 12 €.

Alkeiskurssi 18.9.–25.10.
Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30
Tavoitteena taitotaso A 1.2.
Opettaja Maiu Juurik
Hinta 110 €

Jatkokurssi I 30.10.-11.12.
Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30
Tavoitteena taitotaso A 2.1.
Opettaja Maiu Juurik
Hinta 110 €

Edistyneiden kurssi A 19.9.-5.12.
Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30
Tavoitetaso B1.
Opettaja Maiu Juurik
Hinta 150 €

Edistyneiden kurssi B 19.9.-5.12.
Keskiviikkoisin klo 13.30–16.00
Tavoitetaso B2
Opettaja Maiu Juurik
Hinta 150 €

Edistyneiden kurssi C 19.9.-5.12.
Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30
Tavoitetaso C1
Opettaja Helja Kirber
Hinta 150 €


VIRON KIELEN VERKKOKURSSIT

Verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia. Halukkailla on mahdollisuus myös keskustella opettajan kanssa Skypen välityksellä (alkeiskurssilla skype-tunnit ovat pakollisia). Kirjoittamisen verkkokurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa. Opettaja antaa viikon tehtävistä palautetta sähköpostitse.

Hinnnat:
verkokurssi 110 €
verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €
alkeiskurssi verkossa 190 €
kirjoittamisen verkkokurssi 150 €
kirjallisuuden verkkokurssi 150 €

Viron kielen verkkokurssi I 24.9.-3.12.
Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet. Aloitamme aakkosista ja ääntämisestä. Opimme lukusanoja ja arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa ja fraaseja. Tutustumme peruskielioppiin, preesenstaivutukseen, sijamuotojen käyttöön ja modaaliverbeihin. Kurssiin kuuluu 4x45 min skype-opetusta
Opettaja Maiu Juurik
Hinta 190 €

Viron kielen verkkokurssi II 24.9.-3.12.
Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 30 tuntia viron opiskelua). Kurssin aiheet liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin, mm. perhe, ostokset, asuminen. Harjoitellaan verbien ja nominien taivutusta ja käyttöä.
Opettaja Maiu Juurik

Viron kielen verkkokurssi III 24.9.-3.12.
Noin vuoden kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 70–80 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat kysymysten muodostaminen, verbien ja nominien taivutus; perusteellisemmin harjoitellaan yksikön genetiivin, partitiivin, paikallissijojen, infinitiivien, konditionaalin käyttöa ja verbirektioita.
Opettaja Helja Kirber

Viron kielen verkkokurssi IV 24.9.-3.12.
Noin kaksi vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 100–150 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat passiivi, sijamuotojen monikko, objekti, yhdysverbit ja verbi-rektiot.
Opettaja Helja Kirber

Eesti keele komistuskivid 24.9.-3.12.
E-kursusel võrreldakse eesti ja soome keelt, keskendudes sellele, mis eesti keeles rohkem raskusi valmistab, tuuakse esile seoseid ja seaduspärasusi. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja kes on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.
Opettaja Helja Kirber

Eesti keele rektsioonid 24.9.-3.12.
E-kursusel keskendutakse verbi-, substantiivi- ja adverbirektsioonidele. Tähelepanu pööratakse just neile rektsioonidele, mis eesti keeles on teistmoodi kui soome keeles, ja sellele, et eesti keeles on rektsioonis sageli ka postpositsioon (nt olen uhke sinu üle). Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Eesti keel kirjanduse kaudu 24.9.-3.12.
E-kursusel õpitakse eesti keelt eesti kirjanduse tüvitekstide kaudu. Osalejad loevad, analüüsivad ja tõlgendavad eesti klassikute teoseid. Tehakse sõnavara- ja grammatikaharjutusi, harjutatakse teksti ja kõne mõistmist ja kirjutamist. Tekstide valikul võetakse arvesse osaleja huvid ja keeleoskus.
Õpetaja Maiu Juurik

Viron kielen kirjoittamisen verkkokurssi 24.9.-3.12.
Kurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Opettaja tarkistaa tekstit ja antaa kirjallista palautetta.
Opettaja Helja Kirber
Hinta 150 €